Dla rodziców

Spotkania z rodzicami

Spotkania wychowawców z rodzicami - 13.09.2017r godz. 1700

Spotkanie trójek klasowych z dyrektorem - 13.09.2017r godz. 1800

Wywiadówki - 7.02.2018 r, 16.05.2018 r godz. 1700